Omvendt osmoseanlæg

 

Hvad er et omvendt osmoseanlæg og hvorfor skal det bruges?

Et omvendt osmoseanlæg er et filter som renser i forvejen "rent" ferskvand. Omvendt osmoseanlæg bliver ofte omtalt som "osmoseanlæg" og "RO-anlæg"(Reverse Osmosis). Et omvendt osmose anlæg kobles på vandhanen og sidder derfor ikke i direkte kontakt med akvariet. Det rensede vand fra det omvendte osmoseanlæg bruges til vandskifte.

 

Almindelig osmose er en ganske naturlig proces, hvor vand med lavt saltindhold vil forsøge at blande sig med vand med højere saltindhold. Det kendes fx. fra planter hvor saltindholdet stiger jo længere væk man kommer fra roden. På den måde vil vandet helt naturligt søge ud mod bladende for at udligne saltkoncentrationen.

Ved omvendt osmose anvender man et tryk og modvirker denne naturlige proces for at opnå en lavere saltholdighed.

 

Filteret er opbygget af en semipermeabel (halvgennemtrængelig) membran, som er meget fin(0,001-0,0001 µm). Den lader kun H2O og molekyler der er mindre igennem(fx.CO2 og O2). Der vil dog altid slippe lidt igennem, og membranen kun kan rense vandet 95-99 % afhængig af kvaliteten. På store industrianlæg sætter man flere membraner i serie og opnår derved en større renhed.

 

Der er tre begreber mht. til omvendt osmose.

 • Råvand: Det urensede vand der ledes ind i filteret.
 • Koncentrat: Det frafiltrede vand med højsaltholdighed.
 • Permeat: Det filtrede vand.

Som det fremgår af illustrationen sidder der en indsnævring på afgangen for koncentratet. Det er denne der sørger for modtryk således råvandet tvinges gennem membranen. Da der kun kan komme en vis mængde igennem denne drøvling, vil man med stor fordel kunne anvende en såkaldt boosterpumpe. Boosterpumpen øger tilgangstrykket således der kommer mere pres på membranen og der vil presses mere vand igennem. Effektiviteten øges ret markant.

Koncentratmængden på alt fra 20-80% af råvandet, det afhænger af kvaliteten og bla. om der er boosterpumpe og forfiltre på.

Membranen har, afhængigt af hvor meget man bruger den, en holdbarhed på ca. 2-3 år. Det er dog yderst vigtigt at den holdes våd, da den ellers indtørrer og skal kasseres.

Forfiltre

Typisk følger der to filtre med et omvendt osmoseanlæg.

 1. Sedimentfiler
 2. Aktivt kul filter

Sedimentfiltret er et grovfilter som sørger for at alt over ca 5 µm tilbageholdes så det ikke sætter sig i membranen. Sedimentfilteret holder fx rust, sand og andet småt som kan føres med hanevandet tilbage.

Det aktive kulfilter fjerner fx. klor og et hav af andre kemikalier, det fjerner smag, lugt og farve.

 

Efterbehandling af vandet

Resinfilter

Som nævnt tidligere så kan vandet renses for ca. 95-99% af alle urenheder, men der vil stadig være lidt tilbage, især silikat er en uønsket faktor. Dette kan man afhjælpe ved at montere et resinfilter på permeatafgangen.

Resinfilteret er fyldt med kationbytter og anionbytter(kat-ion og an-ion) og tilbageholder de sidste rester i vandet. Resinfilteret kaldes også MB-filter(Mixed-Bed filter) eller silikatfilter.

Typisk vil TDS være <10μS efter resinfilteret.

 

Typiske omvendt osmoseanlæg

Typisk sælges omvendt osmoseanlæg som 3, 4 eller 5 trins anlæg. Trinene henviser til et filter, det er typisk delt op således:

 

3-trins anlæg

 • Sedimentfilter 5 µm
 • Aktivt kulfilter
 • Omvendt osmosemembran

4-trins anlæg

 • Sedimentfilter 5 µm
 • Aktivt kulfilter
 • Omvendt osmosemembran(evt. 2 parallelforbundet)
 • Resinfilter

5-trins anlæg(ofte større anlæg)

 • Sedimentfilter 5 µm
 • Aktivt kulfilter
 • Omvendt osmosemembran
 • Omvendt osmosemembran(serieforbundet)
 • Resinfilter

Anlæggene findes typisk i størrelserne 190L/døgn, 285L/døgn, 380L/døgn og opefter. De angivne mængder er altid ved maksimal ydelse og det er derfor nødvendigt med en boosterpumpe. De nævnte anlæg kan skaffes for omkring 600-1800,- vil man have større anlæg kommer man op i industri- og laboratorieanlæg, hvilket gør prisen meget dyrere.

Skylleventil

En skylleventil følger med nogle anlæg, men den kan altid tilkøbes og eftermonteres. Skylleventilen er egentlig bare drøvlingen der sidder på koncentratafgangen, dog med den mulighed at bypasse drøvlingen så alt vandet ledes ud af koncentratafgangen. Det medfører en højere vandhastighed over membranen og derved "skylles" membranen ren. Hvis man skyller membranen med jævne mellemrum, giver det en længere levetid.

 

Husk inden du går igang!

Hvis du køber et nyt osmoseanlæg med forfiltre, skal forfiltrene gennemskylles inden du kobler dem til membranen. Der vil sidde en masse støv i forfiltrene som skal skylles ud, da det ellers vil sætte sig i membranen og lukke den til.

Forfiltrene, sediment og aktiv kulfilter skal skiftes ca. hver 6 måned afhængig af brugen.

Membranen har en levetid på ca. 2-3 år afhængig af brugen.

Efter membranen tages ud af indpakningen og bruges førte gang, skal den holdes våd resten af tiden man bruger den. Så husk at sætte propper eller haner på alle afgangene, så udtørring ikke kan finde sted.

Resinfilter har generelt en ret lang levetid, da vandet næsten er 99 % rent når det kommer dertil.

Det kan være en god ide at købe et TDS-meter, således kan man kontrollere om omvendt osmoseanlægget stadig fungerer optimalt, TDS bør være <10mS.

 

Hvorfor omvendt osmoseanlæg?

I hanevandet findes der et utal af stoffer, de fleste i meget små doser som ikke betyder noget for mennesker, men når man som fx. i et akvarie tilfører meget vand som erstatning for fordampet vand kan der ske en ophobning af disse stoffer. Der er fx ofte en del Nitrat i vandet som bekendt er kilde til algevækst og dårlig vandkvalitet.

Hårdheden af vandet er nogen steder meget høj og for at kunne kontrollere hårdheden af vandet, er det en fordel at fjerne den naturlige hårdhed og erstatte den med de parametre der forefindes i saltblandingen. Nogle saltblandinger er lavet specifikt med henblik på opblanding med permeat og hvis det blandes op med hanevand med alm. hårdhed, vil det resultere i en færdig saltvandsblanding med en alt for høj hårdhed.

For at drive et succesfuldt saltvandsakvarium med flotte stenkoraller, er det en nødvendighed at bruge et omvendt osmosefilter. De fleste nye saltvandsakvarister starter ud med at spare pengene på omvendt osmosefilter, men med tiden og erfaringen finder man relativt hurtigt ud af nødvendigheden af filtret.

Foder

 • Fiskefoder
 • Mysis - fang-selv

Hjemmelavet fiskefoder

 

Lav dit eget fiskefoder og giv dine fisk de bedste betingelser. Opskriften kan varieres alt efter hvilken type fisk man holder, carnivore/herbivore.

Afhængig af størrelsen på fiskene kan man lave foderet mere eller mindre groft.

Read More

Mysis er små krebsdyr i familen Mysidae. Mysis er godt foder til fiskene og samtidigt er det spændende, at fodre med levende dyr og se fiskenes naturlige jagtinstinkt slå til. I denne guide kan du læse hvor og hvordan du fanger Mysis selv - og tag familien med, det er nemlig noget alle kan være med til!

Read More

Danske saltvandsbutikker

Oversigt over danske saltvandbutikker.

Gå til kortet

Gå til kortet

Coralreef.dk på facebook

Like Coralreef.dk på Facebook og få det hele med.

 Coralreef.dk på facebook.dk

Gå til Facebook

Reefbuilders RSS


Warning: XMLReader::open(http://reefbuilders.com/feed/) [xmlreader.open]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/coralreef.dk/public_html/libraries/joomla/feed/factory.php on line 44

Warning: XMLReader::open() [xmlreader.open]: Unable to open source data in /var/www/coralreef.dk/public_html/libraries/joomla/feed/factory.php on line 44
Feed not found

Menu

 • 1